Een jaar geleden

Schimmels

Als je fruit teelt wil je er natuurlijk geen schimmels op hebben, dat smaakt niet zo lekker.. Maar waar ik wel schimmels wil is in de bodem! Schimmels maken deel uit van het ondergrondse netwerk, soms net zo fijn of fijner dan ons internet-netwerk. Schimmels zijn opruimers en zorgen voor de afbraak van bijvoorbeeld houtig materiaal. Als een bodem goed wordt bewoond door schimmels is er minder plaats voor schadelijke schimmels. Uiteraard is het de bedoeling dat er evenwicht is, zelfs (of juist!) in de bodem.

Schimmels staan niet alleen in contact met elkaar maar ook met verschillende bacteriën. Die bacteriën helpen mijn plantjes en struiken weer door de nutriënten in de bodem om te zetten naar makkelijk vervoerbare stukjes voor de plant. In ruil daarvoor geeft de plant suikers af aan de bacteriën. Een mooie symbiose krijg je dan. Maar even terug naar de schimmels. Iedereen kent wel paddenstoelen, dat zijn de bovengrondse 'bloemen' van de schimmels. Daarmee kunnen ze zich vermenigvuldigen, door paddestoelen te maken die de schimmels via sporen verspreiden.

Het zou leuk zijn als er straks spontaan eetbare paddenstoelen gaan groeien in de tuin. Dan kunnen die, naast het fruit, ook op de pluklijst! 😋